Update: 23-03-2022

Covid-19 maatregelen in de kraamzorg


Lieve zwangere,

Wij volgen de landelijke maatregelen van het RIVM en Bo Geboortezorg op en hebben dit fijn op een rijtje voor u neergezet.
Vanaf vandaag 23 maart 2022 zullen de landelijke Covid-19 maatregelen losgelaten worden.

Wat betekend dit voor de Kraamzorg?

Intake:

- Verwacht u uw eerste kindje, dan zal de intake bij u thuis worden afgenomen
Voorafgaand zal er een triage gedaan worden en tijdens de intake aan huis wordt het houden van 1,5 meter afstand geadviseerd.
- Verwacht u uw tweede of meerdere kindjes, dan zal de intake via beeldbellen gedaan worden.

Kraamzorg thuis:

Kraamzorg aan gezinnen zonder (verdenking of risico op) besmetting:
- de kraamverzorgende draagt binnen de 1,5 meter altijd een mondneusmasker en handschoenen.
- de kraamverzorgende houdt aandacht voor de basisregels waaronder extra aandacht voor handhygiëne.
- er voor de zorg een traige gedaan wordt.

Voor de kraamvisite geldt:
Er mag kraamvisite ontvangen worden wanneer de kraamverzorgende in het gezin aanwezig is.

Kraamzorg aan gezinnen met (verdenking of risico op) besmetting:
- bij (mogelijke) besmetting wordt 3 uur fysieke zorg geleverd en aangevuld door beeldbellen door de kraamverzorgende.
- de kraamverzorgende zal alle persoonlijke beschermmiddelen toepassen bij de fysieke zorg.
- het protocol van het Kenniscentrum Kraamzorg wordt per direct opgevolgd.

Voor de kraamvisite geldt:
Er mag kraamvisite ontvangen worden wanneer de kraamverzorgende in het gezin aanwezig is.

Assisteren bij de thuisbevalling:

Wij blijven bij de thuisbevallingen assisteren, uw verloskundige zal u inlichten op het moment dit noodzakelijk is.
- de kraamverzorgende draagt altijd een mondneusmasker en handschoenen.
- in uw woning de hygiënerichtlijnen nageleefd kunnen worden (stromend water, warm water, zeep, wasmachine 60 graden etc.)

Voor de bevallingen met samenwerking Franciscus Gasthuis & Vlietland ziekenhuis volgen wij de protocollen van de ziekenhuizen op.

Basisregels:

- de kraamverzorgende wast haar handen regelmatig.
- zij hoest en niest in de binnenkant van haar elleboog.
- zij legt de baby in de andere arm dan de elleboog waarin zij niest en wast haar handen tot en met de ellebogen
- zij gebruikt papieren zakdoekjes en werpt deze na gebruik weg.
- zij zit niet aan haar gezicht (ogen, mond en neus).
- zij past altijd handhygiëne toe vóór zij iets eet of eten bereidt (ook voor tussendoortjes) en nadat zij deurklinken en/of trapleuningen heeft aangeraakt.
- zij schudt geen handen.

Inzet kraamzorg thuis:

Wij vragen aan iedere kraamvrouw voor inzet zorg:
- zij of iemand van het gezin onlangs in contact is geweest met een persoon die covid heeft gehad.
- zij of iemand van het gezin verkoudheidsklachten heeft (neusverkouden, extreem niezen, hoesten, koorts en/of benauwdheidsklachten).

Mocht uw antwoord op één van deze bovenstaande vragen ja zijn, dan zullen wij u vragen om telefonisch contact op te nemen met het GGD.

Meldplicht:

Minister Bruins van Medische Zorg heeft het nieuwe coronavirus aangemerkt als A-ziekte. Dit houdt in dat zorgprofessionals een directe meldingsplicht hebben: als ze vermoeden dat een patiënt besmet is, moeten ze dat meteen doorgeven aan de kraamorganisatie en het GGD.

Meer informatie over de meldingsplicht is te vinden op de website van het RIVM.

Wisselen van kraamverzorgende in de kraamweek:

Om verdere verspreiding te voorkomen wisselen wij in een gezin zo min mogelijk van kraamverzorgende.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- kraamorganisatie telefoonnummer: 06 45 888 939
- GGD telefoonnummer: 0800 1351


Hartelijk dank voor uw medewerking en blijf gezond!

Liefs,
Het team van de Bakermand