Borstvoeding

Borstvoeding is de beste babyvoeding die er is. Het bevat alle noodzakelijke voedings- en afweerstoffen die de baby nodig heeft en het blijft daarna nog lange tijd een belangrijke voedingsbron naast het vaste voedsel dat aan de baby gegeven wordt.

U wilt borstvoeding geven?

Dan bent u bij Kraamzorg de Bakermand in goede en deskundige handen. Uit onderzoek blijkt dat borstvoeding de beste voeding is voor uw kindje. Het bevat de nodige antistoffen, is zeer goed verteerbaar, zorgt voor de meest gunstige hersen-, kaak- en spraakontwikkeling. Het is altijd hygiënisch, op de juiste temperatuur en van de juiste samenstelling. Bovendien heeft u wanneer u borstvoeding geeft minder kans op ernstig bloedverlies na de bevalling. Ook verlaagt het geven van borstvoeding uw risico op bepaalde vormen van kanker en botontkalking.

Kraamzorg de Bakermand is in het bezit van het Zorg voor borstvoedingscertificaat.

Lactatiekundige

Tijdens uw kraamperiode kan de kraamverzorgende ondersteuning krijgen van de gespecialiseerde lactatiekundige met wie wij samenwerken. Als u tijdens de zwangerschap, kraamtijd of de periode daarna zelf een consult van een lactatiekundige wilt, dan brengen we u graag met haar in contact. De kosten voor deze consulten worden mogelijk vergoedt uw zorgverzekeraar. Lees daarvoor uw zorgverzekeringspolis.

De vijf standaarden

Vanaf juli 2017 worden de criteria uitgebreid en wordt in plaats van de Tien Vuistregels gewerkt met Vijf Standaarden. De grootste verandering is dat ook baby’s met kunstvoeding vanuit hun behoeften zorg aangeboden krijgen. De nieuwe standaarden worden getoetst door Baby Friendly Nederland, de nieuwe naam van Zorg voor Borstvoeding. Dit gebeurt volgens internationaal vastgestelde criteria van WHOUNICEF, net als ook met de Tien Vuistregels is gebeurd. Uitgangspunt bij de vijf standaarden zijn de volgende drie principes:

 • Elk kind heeft recht op een optimale start in het leven.
 • Ouders worden met respect behandeld met inachtneming van hun culturele achtergrond en ondersteund in hun eigen keuzes op grond van objectieve informatie, zodat zij hun kinderen optimaal kunnen voeden in de eerste levensjaren.
 • Goede voedingsgewoontes en in het bijzonder het geven en krijgen van borstvoeding, zorgen voor optimale gezondheid van moeder en kind.

Standaard 1 (Vuistregel 1, 10)

Organisaties voor moeder- en kindzorg hebben beleid vastgelegd waarmee elk kind een optimale start kan maken, waarbij bijzondere aandacht wordt gegeven aan voeding in de eerste twee levensjaren.

 • Alle betrokken medewerkers voeren hun werkzaamheden uit in overeenstemming met dit voedingsbeleid.
 • In het beleid is opgenomen welke prenatale informatie ouders nodig hebben voor een optimale start.
 • Het beleid besteedt bijzondere aandacht aan het faciliteren van het geven en krijgen van borstvoeding en is conform de WHO-code.
 • Organisaties evalueren regelmatig hun beleid en de effecten van hun scholingen.
 • Organisaties onderhouden multidisciplinaire contacten met ketenzorgpartners.
 • In het beleid is opgenomen hoe ouders uitleg krijgen over het belang van moeder-tot-moeder contact en hoe (aanstaande) ouders worden verwezen naar relevante organisaties.

Standaard 2 (Vuistregel 4)

Alle moeders krijgen hun baby direct na de geboorte in huidcontact bij zich. Het huidcontact duurt minimaal een uur.

Het eerste contact tussen moeder en baby vindt ongestoord plaats tot met de eerste voeding.

 • Zo nodig wordt hulp aangeboden bij de voeding.
 • De eerste voeding wordt gegeven in huidcontact, ongeacht de voedingskeuze van de moeder. Handboek Borstvoeding Vastgesteld d.d. 01-02-2017 Documenteigenaar: KCKZ Evaluatie d.d. 01-02-2018 Versie 1.0 Pagina 10 van 107
 • Als huidcontact niet mogelijk is, of werd onderbroken om medische redenen, wordt het later ingehaald.

Standaard 3 (Vuistregel 5, 8, 9)

 • Ouders krijgen uitleg -ongeacht de voedingskeuze- over voeden op verzoek en de normale groei en ontwikkeling van hun kind.
 • Ouders krijgen uitleg over hoe zij de voedingssignalen van hun kind kunnen herkennen en hoe zij hierop kunnen reageren.
 • Aan vrouwen die borstvoeding geven, wordt uitgelegd hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder moet worden gescheiden.
 • Ouders van niet-borstgevoede baby’s krijgen uitleg over het veilig bereiden en geven van kunstvoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de behoeften van de baby.
 • Bij het geven van uitleg is aandacht voor het voorkomen en oplossen van problemen.

Standaard 4 (Vuistregel 6/stap 5 en 6)

 • Vrouwen kunnen geïnformeerde beslissingen nemen met betrekking tot het starten van voeding anders dan borstvoeding en kunstvoeding.
 • Baby’s krijgen tot de leeftijd van ongeveer zes maanden geen andere voeding aangeboden, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie.
 • Aan vrouwen die borstvoeding geven wordt uitgelegd dat de borstvoeding, gecombineerd met andere voedingsmiddelen kan doorgaan zolang moeder en kind dat wensen.
 • Aan ouders wordt uitgelegd hoe zij op geleide van hun kind, vaste voeding kunnen introduceren.
 • Aan vrouwen wordt uitgelegd hoe zij het geven van borstvoeding kunnen combineren met werk of studie buitenshuis.

Standaard 5 (Vuistregel 7, 9/stap 4 en 6)

 • Ouders worden gesteund in het ontwikkelen van een hechte band met hun kind en het nemen van geïnformeerde beslissingen over de verzorging en behandeling van hun kind.
 • Moeder en kind zijn dag en nacht in elkaars nabijheid. o Ouders worden aangemoedigd hun baby aan te raken, vast te houden, te voeden en te verzorgen, ook als die prematuur of ziek is.
 • Ouders krijgen uitleg over het belang van rooming-in gedurende de eerste zes maanden ter bevordering van de hechting, het voeden op verzoek en ter preventie van wiegendood.
 • Ouders krijgen uitleg over manieren van troosten.

Kraamzorg de Bakermand volgt de landelijke protocollen van het Kenniscentrum Kraamzorg.

Borstvoedingsorganisaties en borstvoedingscurus

LLL (Stichting La Leche League Nederland) Borstvoedingorganisatie La Leche League draait volledig op enthousiaste en geschoolde vrijwilligers, die je van moeder tot moeder willen helpen en informeren. Onze informatie is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en jarenlange ervaring.

Tijdens een borstvoedingscursus komen alle dingen rondom de borstvoeding uitgebreid aan de orde. Er wordt voorlichting gegeven en eventuele vragen worden beantwoord. Door de borstvoedingsperiode goed geïnformeerd te beginnen kunnen bepaalde problemen worden voorkomen. Vaak weet een moeder ook al waar ze met haar vragen terecht kan. Tevens worden er ervaringen uitgewisseld.

De LLL organisaties werkt volgens het “moeder-tot-moedercontact-principe”. Behalve veel geschreven informatie, houden beide organisaties ook informatiebijeenkomsten en organiseren ze bijeenkomsten voor voedende moeders.

Meer weten?

Borstvoedingsartikelen zijn verkrijgbaar via onze kraamverzorgenden of op onze locaties. Alle kraamverzorgenden bij Kraamzorg de Bakermand worden regelmatig (bij)geschoold over borstvoeding. Zij kunnen je informeren, adviseren en begeleiden bij het geven van borstvoeding en worden ondersteund door de lactatiekundige.

Voor meer informatie over borstvoeding kunt u ook terecht op borstvoeding.nl of voedingscentrum.nl

Hier onder een filmpje van het voedingscentrum over het geven van borstvoeding: